Slnečné jazerá Senec - aj tu sa pripravovali futbaloví reprezentanti SR na MS vo futbale 2010.
Tip na výlet - klikni foto.

Hľadanie v katalógu Cdfoto.net:
 

NOVINKA Burza nálepiek futbalistov FIFA World Cup 2010.

Na tejto webstránke nájdete aj po skončení majstrovstiev sveta vo futbale 2010 databázu pre výmenu nálepiek FIFA WC 2010 do zberateľských albumov. Je určená ako výveska inzerátov hlavne pre zberateľov z Bratislavy a blízkeho okolia a slúži predovšetkým na sprostredkovanie prvého kontaktu medzi zberateľmi nálepiek a pri organizovaní burzy samolepiek FIFA v Bratislave.
Vašu ponuku nálepiek FIFA vyrobených v licencii PANINI s uvedením miesta bydliska a Vašich kontaktných údajov zašlite až po dočítaní tejto kapitoly a pravidiel účastí vo Fóre zberateľov na E-mail: info@cdfoto.net. Administrátor Vašu ponuku vo formáte .txt alebo .doc a číselne zoradenú (čísla oddelené čiarkou a medzerou)postupne zaradí na túto webstránku gratis avšak bez záruky online presnosti. Nižšieuvedená databáza samolepiek FIFA má teda viac-menej orientačný charakter a pri kontakte s iným zberateľom nálepiek je nutné si vopred vymeniť aktuálne stavy Vašich nálepiek - administrátor v žiadnom prípade nepreberá právnu zodpovednosť za dôsledky vyplývajúce z akejkoľvek udalosti súvisiacej s výmenou nálepiek, za realizovanie či nerealizovanie výmeny samolepiek a pod. Ak súhlasíte s týmito podmienkami, potom sa môžete prihlásiť do nášho Fóra zberateľov (ďalej iba fórum) a rešpektovať nasledovné:

 


                                                             Pravidlá správania vo Fóre zberateľov

 
a./ Zberatelia samolepiek FIFA World Cup 2010 registrovaní v tomto fóre, resp. na tejto webstránke (ďalej iba
     zberatelia) si pomáhajú navzájom pri zbieraní a výmene samolepiek, pričom zberatelia s nižším poradovým
     číslom prednostne pomáhajú zberateľovi s vyšším poradovým číslom. Každý zberateľ by si mal vymeniť s
     iným zberateľom fóra aspoň jednu nálepku, alebo inak prispieť k úspešnému napredovaniu fóra.
b./ Poradové číslo pridelí administrátor každému zberateľovi podľa počtu nálepiek, ktoré mu chýbajú do
     kompletizácie jeho albumu a podľa počtu samolepiek, ktoré ponúka ostatným zberateľom na výmenu.  
c./ Poradové číslo zberateľa môže administrátor zmeniť. Lepšie poradové poradové číslo môže získať zberateľ
     podľa jeho zásluh na pomoci pri zbieraní samolepiek zberateľovi s poradovým číslom 1 a 2.
d./ Pomocným kritériom pri pridelení poradového čísla je dátum prihlášky na túto webstránku.
e./ Zberateľa s poradovým číslom 1 nahradí zberateľ č. 2 v momente, keď číslo 1 skompletizovalo svoj album
f./  Pri preukázaní neetického správania niektorého zberateľa voči inému zberateľovi tohto fóra alebo pri
     nedodržaní bodu g./ týchto pravidiel môže administrátor vymazať jeho záznam
g./ Zberatelia sú pri výmene nálepiek s neznámymi osobami povinní dodržiavať všeobecné zásady ostražitosti,
     napr. pri výmenách nálepiek sa stretávať v centre mesta  a na frekventovaných miestach - nie v neznámom
     byte či aute a pod. Je to krásna hra, avšak zopár nových kartičiek do albumu nestojí za ohrozenie Vášho
     zdravia či majetku.
 


                                                                                Zberatelia

 Adam N., bytom Bratislava Dlhé Diely, mobil 0910/671889, E-mail: info@cdfoto.net má tento stav
 samolepiek
PANINI ku dňu 20.7.2010:
 Dozbierané 26.6.2010. Ďakuje všetkým, ktorí sa na tom podieľali.


 Ponúka:
 4, 17, 39, 50, 89, 92, 
              110*, 123*, 132, 161, 164, 166*, 169, 177, 191, 193, 197,
              212, 214, 225, 231*, 232*, 233, 237, 244, 248, 266, 267*, 278, 285*,
              300*, 309, 322, 324, 328, 347*, 351*, 354, 361, 365, 366*, 367, 373, 391*, 399*,
              441, 443, 451, 451, 456*, 469, 483, 486*, 490, 499
              507*, 510, 528, 529, 534, 541, 542, 552, 561, 566, 569, 570, 572, 573, 577, 579, 579, 579, 582*,
              588, 
              611*, 617*, 629,630, 637

 Píšte, dohodneme sa. Vo fóre je od 19.6.2010.
 

 
1./ Samko G.., bytom Šaľa (otec pracuje v BA), mobil 0905/411733, E-mail: mgubica@gmail.com  má tento
 stav samolepiek
PANINI ku dňu 20.7.2010:
 Dozbierané. Ďakuje všetkým, ktorí sa na tom podieľali.


 Uvedené nálepky odkúpi po 0,10
€ alebo vymení v Bratislave osobne.

 Ponúka:
8, 9, 11, 30, 36, 39, 44, 48, 55, 57, 60, 61, 65, 70, 74, 80,_2x, 89_3x, 90, 91_3x, 92_2x,
 110, 113, 114, 116, 118_2x, 122_2x, 126_3x, 129, 130, 138, 146, 147, 160, 161_2x, 163_2x, 165, 166, 167,
 169_2x, 177, 178, 180, 185, 186, 191, 193_2x,194_2x, 197,
 212, 214_2x, 217, 220, 222, 224, 225_2x, 226, 231_2x, 232, 233, 236, 238, 240, 254, 258, 260, 266_5x,
 267, 274, 277_2x, 281_2x, 284, 287_2x, 293, 296,
 300, 309_2x, 310_2x, 312, 315, 319, 321, 327_2x, 328, 331, 332, 338, 339, 360, 361_3x, 364, 366, 367_3x,
 368, 369_2x, 377, 382, 386, 387, 396, 397_2x, 399,
 400, 402, 403, 408_2x, 412_2x, 413, 426, 428, 445_2x, 446_2x, 451, 459, 460, 467, 470_3x, 472, 473, 476,
 477_2x, 480_2x, 489, 492, 497_2x,
 502, 504_2x, 515, 521, 526, 529_3x, 533, 539_3x, 541, 542, 556, 565, 572, 573, 576, 579_2x, 580, 583_3x,
 588_3x, 597,
 605, 606, 607, 611_3x, 614, 617, 624, 630, 631, 637_2x,
 Výmena nálepiek možná iba osobne v Bratislave a okolí, mení 1:1, alebo predá. Vo fóre je od 21.6.2010
 Koeficient Ponúka/Hľadá  = 204 ks/16 ks = 12,75
 


2./ Peťko S.  z Pezinka, mobil 0918/805682, E-mail: petkoseckar@gmail.com  má tento stav samolepiek
 
PANINI ku dňu 20.7.2010:
 Dozbierané. Ďakuje všetkým, ktorí sa na tom podieľali.


 Ponúka: 00,3,3,4,5,12,19,26,30,35,39,41,55,56,57,63,64,65,70,70,73,78,80,81,86,89,89,91,91,92,
95,96,100, 108,110,110,112,116,116,122,123,127,129,132,139,140,144,145,145,146,154,155,157,
161,164,166, 166,167,169,174,177,185,185,185,191,191,191,197,197,197,201,201,201,203,205,215,218,224,224, 227,232,232,235,236,241,244,254,255,255,258,258,262,266,271,272,273,273,274,274,278,281,289, 292,293,294,298,303,306,309,310,311,320,417,419,423,441,447,452,453,454,460,464,467,472,477, 477,487,490,492,492,495,502,509,516,516,523,526,526,529,531,535,535,541,545,547,554,555,561, 563,567,570,572,573,574,578,579,582,583,588,588,591,596,597,599,604,611,617,620,623,635,635

 Výmena a predaj nálepiek možný iba osobne v Bratislave alebo v Pezinku, Vo fóre je od 20.6.2010
 Koeficient Ponúka/Hľadá  = 170 ks/32 ks = 5,31
 


3./ Ivan K., bytom Bratislava, Karlova Ves, mobil 0911/620323, E-mail: korbini@kpas.sk má tento stav
 samolepiek
PANINI ku dňu 20.7.2010:
Dozbierané . Ďakuje všetkým, ktorí sa na tom podieľali.


 Ponúka:

 000, 39,39, 67, 164, 166, 191, 202, 226, 266, 232, 278, 281,310, 323,326, 351, 363, 363, 366, 373, 393,
 413, 439, 447, 477, 521, 542, 554, 556, 565, 572, 581, 591, 591, 606

 Výmena nálepiek možná iba osobne v Bratislave, mení 1:1, alebo predá. Vo fóre je od 20.6.2010
 Koeficient Ponúka/Hľadá  = 33 ks/23 ks = 1,434
 


4./ Rado S.,
bytom Bratislava, mail: radovan.sklenar@hotmail.com , tel.: 0905 194481,

 
Hľadá:
 7 8 26 32 33 48 54 57 66 67 68 76 87 94 98
 125 136 152
 200 205 209 229 247 253 254 256 261 265 267 271 275 282
 304 321 323 329 336 340 355 362 375 382 384 385 395
 406 479
 517 523 530 547 558 591
 601 603 605 618 624 633 635

 Ponúka:
 2 4 9 11 14 15 19 21 22 23 25 29 31 34 39 45 47 51 56 58 70 72 73 77 78 80 82 86 89 91 92 94 96
 101 103 110 111 116 117 118 123 129 131 138 141 144 145 146 148 150 154 155 156 157 158 161 166 167
 169 175 176 179 184 185 191 192 193 194 195 197 199
 203 207 214 215 220 222 225 226 233 234 238 240 251 258 262 263 266 270 272 274 276 278 280 281 290
 292 293 295 297 299
 300 303 305 309 313 314 322 324 326 328 331 332 334 338 341 343 346 350 361 363 366 368 370 371 374
 378 383 386 388 390 391 393 394 399
 400 407 408 412 414 415 416 424 425 429 432 436 445 450 451 454 459 461 463 466 469 471 472 473 476
 477 478 480 482 483 487 492 497
 501 502 503 507 510 515 516 518 529 533 540 542 545 557 561 562 563 572 573 577 579 583 586 588 589
 595
 600 602 609 611 613 616 617 620 622 623 631 634
 Koeficient Ponúka/Hľadá  = 203/60 = 3, 383. Vo fóre je od 28.6.2010
 


 5,/ Majo V., Bratslava - Podunajské Biskupice, tel. 0908408326, 0907881573,

 
Hľadá:
 46 54 66 69 74 79 85 95
 108 113 120 137 149
 213 216 221 228 237 247 249 264 267 277
 304 308 327 339 345 347 355 362 369 382 387
 405 410 421 430 431 433 440 446 462 464 467 481 489 495 498
 511 517 571 581 591 597
 604 615 630

 Ponúka
 4 12 14 19 26 41 42 59 64 70 78 86 89 91
 100 103 112 118 119 123 124 129 131 135 139 141 142 143 157 159 161 164 166 169 170 172 179 185 186
 187 191 194 195 198
 202 203 204 210 218 220 222 223 225 231 233 234 245 260 266 268 270 280 281 282 283 287 190 291 292
 299
 309 312 313 317 318 319 322 324 325 328 330 337 343 349 350 352 357 359 361 363 364 366 368 371 378
 383 390 393 396 399
 401 402 404 408 412 415 416 429 436 437 438 441 442 444 448 449 452 465 466 469 472 473 476 478 482
 484 488 492 493 494 497 499
 500 501 502 503 505 507 509 510 515 518 522 524 528 529 533 534 538 539 542 544 556 565 566 568 570
 572 576 577 578 579 583 586 588 596 599
 600 607 608 611 616 621 637
 Koeficient Ponúka/Hľadá  = 174/59 = 2.95. Vo fóre je od 28.6.2010
 


 6./ Lubos O. , Bratislava , Dlhé Diely, najlepšie osobná výmena na Dlhých Dieloch 0902 485 744
 
Dozbierané . Ďakuje všetkým, ktorí sa na tom podieľali.

 Ponúka:
 5,16,16,17,20,21,25,28,31,33,39,45,47,47,52,54,54,61,67,67,71,71,71,73,73,75,75,75,75,76,76,77,81,83,84,
 85,85,85,87,89,90,90,92,93,95,97,98,
 104,109,111,115,122,129,129,129,143,146,152,156,156,163,164,165,166,168,169,171,171,175,176,185,
 186,187,191,193,195,198,199
 203,204,204,228,231,233,235,240,240,259,263,266,266,269,270,272,274,274,276,277,280,286,288,288,
 288,290,291,292,292,
 312,313,313,315,317,323,324,325,333,334,340,340,340,349,350,351,353,356,357,360,360,360,366,377,
 386,396,399
 400,402,404,410,410,412,434,435,450,452,452,452,452,453,458,460,462,462,465,466,467,472,472,473,
 473,477,482,488,488,494,497,497
 503,508,513,520,525,528,529,529,534,535,537539,541,550,554,557,574,582,583,583,583,587,589,591,595,
 600,608,611,621,624,624

 Dostupný je každý víkend na Dlhých Dieloch a niekedy aj cez pracovný týždeň.
Vo fóre je od 27.6.2010
 
Vstupný koeficient Ponúka/Hľadá  = 190 ks/6 ks = 31,7
 


 7./ Janka K., Bratislava,  osobná výmena v BA,
jankakol@centrum.sk , mobil 0903 296 900, 0911 296 999.
 Vymieňa 1 : 1, alebo kúpi nálepky po 0,10 € .
 
Hľadá:
 13, 17, 18, 19, 20, 48, 56, 88, 107, 111, 145, 164, 210, 213, 219, 224, 253, 269, 278, 298, 319, 327, 335,
 354, 355, 357, 374, 387, 388, 402, 414, 417, 426, 434, 447, 508, 514, 523, 524, 525, 546, 584, 601, 622

 Ponúka:
 
35, 38, 74, 87, 92, 93, 103, 118, 125, 129, 138, 138, 147, 154, 163, 211, 220, 222, 250, 264, 292, 299, 320,
 344, 365, 367, 370, 393, 400, 400, 400, 406, 431, 445, 470, 473, 483, 489, 497, 500, 502, 502, 503, 515,
 518, 527, 534, 555, 575, 578, 579, 579, 583, 590, 594, 599, 603, 606, 609, 611, 623, 630


 
Koeficient Ponúka/Hľadá  = 65/44 = 1,477. Vo fóre je od 30.6.2010
 

 
 8./ Mirko U., Bratislava, Dlhé Diely  osobná výmena v BA, usiak.m@gmail.com , mobil 0944/016919.
 Vymieňa 1 : 1, alebo kúpi nálepky po 0,10 € .
 
Hľadá:
 
12, 41, 49, 72, 74, 82, 85, 94, 109, 112, 139, 154, 172, 184, 202, 205, 246, 265, 267, 343, 397, 426, 432, 456, 468,
 507, 582, 619, 629

 Ponúka:
 
14, 27, 34, 79, 89, 91, 101, 106, 131, 162, 169, 176, 186, 191,
 218, 233, 238, 266, 274, 275, 282, 292,
 308, 310, 322, 329, 349, 354, 365, 367, 371, 374, 386,
 408, 414, 453, 460, 472, 476, 483, 491,
 503, 505, 512, 520, 523, 532, 573, 576,
 617, 623, 631
 Koeficient Ponúka/Hľadá  = 52/29 = 1,793. Vo fóre je od 30.6.2010
 


 9./ Silvia H., Bratislava, osobná výmena v BA, shurinska@gmail.com
, mobil 0903 240799
 Vymieňa 1 : 1, alebo kúpi nálepky po 0,10 € .
 
Hľadá poslednú nálepku: 310
 
Ponúka:
 
38,53,53,56,59,63,63,67,72,78,78,103,
 127,129,139,142,146,148,152,154,166,174,174,175,179,191,193,
 210,213,224,224,229,230,231,247,249,254,262,279,279,283,289,292,295,295,298,
 306,309,312,314,314,324,332,332,342,357,357,359,359,362,362,362,364,386,390,392,
 402,409,413,421,427,429,433,433,446,455,455,461,466,491,494,
 519,539,542,554,555,564,568,572,583,
 606,

 Vo fóre je od 1.7.2010
 

 
 Peťo M.
, bytom Žilina,  E-mail: ptr.mraz@gmail.com  má tento stav samolepiek
PANINI ku dňu 24.6.2010:
 
 Dozbierané. Ďakuje všetkým aj za svojho syna, úspešne vymenil viac ako 200 samolepiek.


 Ponúka:

 30 45 56 60 110
 118 123 128 161 171 180 187 193 215 225 226 230 231 232 234 242 266 274 275 279
 282 292 295 303 308 309 324 329 340 355
 370 388 402 404 408 412 416
 429 449 459 493 497 498 503 522
 529 539 551 564 568 572 573 574 579 583 584
592 597
 602 610 616 617 620 623 626 627

 Píšte, dohodneme sa. Vo fóre je od 24.6.2010
 

  Zberatelia s kompletizovaným albumom:

 - Peťo M., bytom Žilina,  E-mail: ptr.mraz@gmail.com
 - Adam N., bytom Bratislava Dlhé Diely, mobil 0910/671889, E-mail: info@cdfoto.net

 - Samko G.., bytom Šaľa (otec pracuje v BA), mobil 0905/411733, E-mail: mgubica@gmail.com
 - Peťko S.  z Pezinka, mobil 0918/805682, E-mail: petkoseckar@gmail.com
 - Ivan K., bytom Bratislava, Karlova Ves, mobil 0911/620323, E-mail: korbini@kpas.sk
 - Lubos O. , Bratislava , Dlhe Diely, mobil 0902 485 744
 

Späť